Cursus zweefvliegtuigtechnicus LVZC
Editing
De cursus is verre van volledig, de bedoeling is om zoveel mogelijk mensen te laten meewerken aan het schrijven ervan.  Verderop vind je richtlijnen hiervoor.
Om de kwaliteit te garanderen is het niet mogelijk de files rechtstreeks te bewerken, maar moeten alle veranderingen naar de LVZC gestuurd worden.  gebruik hiervoor dit email adres: info@lbs.be.
Het doel is om de cursus zodanig te maken dat hij kan gepubliceerd worden als een website.  Volg daarom de volgende richtlijnen:

 • Gebruik steeds de indeling zoals beschreven in appendix VII van Part 66L.

 • Maal zoveel mogelijk een aparte file voor elk onderdeel van de modules.
 • Om problemen te vermijden bij internet-toepassingen, gebruik geen hoofdletters en geen spaties in de bestandsnamen

 • Gebruik voor de documenten zoveel mogelijk het html formaat.
  Gebruik in ek geval enkel bestandsformaten die door een standaard-gebruiker gelezen kunnen worden (bv. pdf).
  Complexere documenten kan je eventueel schrijven in Word en dan publiceren als html, maar dat geeft heel "vuile" html files.  In dit geval publiceer je best als pdf.

 • Allerlei andere documenten (bv. de inleidende html file) kunnen links bevatten naar het document dat je bewerkt.  Zorg ervoor dat al die links blijven werken.  Het is daarom een probleem om een bestand te veranderen van naam of type.

 • Afbeeldingen: plaats alle afbeeldingen in de correcte folder: voor elk onderdeel van elke module is er een aparte folder in de img folder.

Omwille van de tijdsdruk (deadline: klaar tegen de invoering van Part 66 Light = 2019): wees efficiĆ«nt.  Maak in het beginstadium  gebruik van links naar bestaande publicaties, eerder dan alles opnieuw zelf uit te schrijven.  Eenmaal we alle materiaal verzameld hebben, kunnen we onderwerp per onderwerp meer uitschrijven.

Voor het schijven van htm / html files zijn volgende tools erg nuttig:

 • Notepad ++  Dit is een tekst editor (gratis) met wat hulpmiddelen voor html files.  Je moet wel de html-taal kennen om dit te kunnen gebruiken.
 • KompoZer: Dit is een standalone en iets uitgebreidere versie van degene meegeleverd met SeaMonkey.

 • Word: af te raden.  Dit geeft files met een hoop ballast, en je hebt geen controle op de plaats waar de afbeeldingen opgeslagen worden.
  Indien je documenten schrijft in Word is het beter ze op te slaan als pdf.

 • www.w3schools.com: een  volledige en zeer goed gestructureerde handleiding over html. Als je gewoon de standaard-functies van KompoZer gebruikt, heb je dit niet nodig.

Zowel Notepad ++ als Komposer zijn beschikbaar voor verschillende soorten computers.