Certifying staff LVZC
Op dit moment is de kennis vereist voor het behalen van de bevoegdheid "Certifying staff" omschreven in paragraaf 7 van het organisatiehandboek van de KBAC.
De omschrijving in het handboek is niet erg gedetailleerd, en verwijst voor verdere informatie naar Appendix VII van het ontwerp van EASA Part 66 "Light" voor een volledige lijst.
Een situering en een korte beschrijving van de Part 66 Light kan je vinden in deze cursus, via deze link.
In de toekomst (2019?) zal de nieuwe Part 66 van kracht worden.  Hij zal op verschillende punten afwijken van het ontwerp dat vandaag op tafel ligt, maar de grote lijnen zullen wel behouden blijven.  Er zijn geen grote veranderingen te verwachten aan de beschrijving van de vereiste kennis in de indeling van de modules.
Deze cursus volgt daarom zoveel mogelijk de indeling van Appendix VII het ontwerp Part 66.

Appendix VII deelt de stof in in verschillende modules.  Naargelang de gewenste kwalificatie moet men een bepaald aantal van die modules studeren.
In het huidige ontwerp van Part 66 "Light" zijn voor ons volgende kwalificaties / modules van belang:

Licentie
Bevoegdheid
Vereiste modules
L1C
Zweefvliegtuigen uit composiet-materiaal 1L, 2L, 3L, 5L, 12L
L1
Zweefvliegtuigen 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 12L
L2C
Gemotoriseerde zweefvliegtuigen uit composiet-materiaal 1L, 2L, 3L, 5L, 8L, 12L
L2
Gemotoriseerde zweefvliegtuigen 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12L


Belangrijk:
  • Part 66 "Light" stelt geen vereisten wat betreft het volgen van theoretische cursussen, enkel dat de kandidaat moet slagen in een theoretisch examen over de stof beschreven in verschillende modules.  De vormingsdagen hebben dan ook niet de bedoeling alle stof te behandelen.  De voorbereiding op het examen is dus voor het overgrote deel zelfstudie.

  • De cursus bevat voor een groot gedeelte links naar verschillende publicaties, eerder dan de eigenlijke theorie.  Vaak veranderen websites hun structuur, zodat na verloop van tijd een aantal links niet meer zullen werken.  Voor ons is het onmogelijk dit voortdurend te controleren.  Indien je ergens een niet-werkende link ontdekt, gelieve dat dan te melden aan info@lbs.be.
  • In Part 66L wordt voor elk onderdeel van elke module een bepaald kennisniveau vereist.  Verlies dus niet je tijd met het studeren van details van stof waarvoor slechts kennisniveau 1 gevraagd wordt.  In elk geval is de de praktijk belangrijker dan de theorie.  Studeer steeds de theorie met het oog op de praktische toepassing ervan.

  • Volg de richtlijnen in hoe studeren.

  • Alle bijdragen aan deze cursus zijn welkom !!  Voor instructies, zie deze link.