Certifying staff LVZC
Onderdeel
Niveau
1. Wiskunde (*)
  • Rekekenen
  • Algebra
  • Meetkunde
1
2. Natuurkunde (*)
  • Materie
  • Mechanica
  • Temperatuur
1
3. Electriciteit (*)
  • Gelijkstroom-circuits
1
4. Aerodynamica (*) 1
5. Veiligheid en hygiëne 2

(*) Voor onderdelen 1 tot 4 is er een vrijstelling voor kandidaten met diploma A2 of hoger.

Volg de richtlijnen in hoe studeren!

Document Beschrijving
FAA AMT Airframe chpt 1,
Aircraft structures
Algemene informatie over vliegtuigen en vliegtuigbouw.
FAA AMT Airframe chpt 2,
Aerodynamics, assembly, rigging
Algemene informatie over aerodynamica en stabiliteit, maar bevat ook meer diepgaande informatie, die in andere modules moet gekend zijn.
Opleiding FAA, "general" Handboek opleiding technicus van de FAA, sectie "algemeen".
De cursus bevat zeer veel interessante informatie, maar gaat ons doel voorbij, hij is namelijk ook voorzien voor zelfbouwers.  Verlies dus niet je tijd met het studeren van details en formules.
CS-22 Bevat veel interessante informatie. Vooral Subpart C (vanaf §CS 22.301) is zeker het bekijken waard.
KNVVL Vergunning - constructie Cursus constructie, voor de zweefvliegvergunning
Bevat een goede voorstellng van krachten op vliegtuigen en in het materiaal.
Werkplaats Een presentatie over werkplaats, veiligheid en hygiëne, gemaakt door Jef Dekoninck.
DG Flugzeugbau
Bauvorschriften für Segelflugzeuge

Algemene informatie over certifiering van zweefvliegtuigen
FAA AMT general, chpt 8,
Handtools & measuring devices
Algemene kennis omtrent gereedschappen en meetinstrumenten.
FAA, AMT general, chpt 10,
Basic electricity
Algemene kennis omtrent electriciteit & electronica.
Voorbeeld herberekening zwaartepunt Een voorbeeld van een herberekening van het gewicht / zwaartepunt na installatie van een ander onderdeel.
Blanco formulier KBAC
Passingen Inleiding tot maat-toleranties en passingen. "Must know"
Würth technische info bevestigingsmaterialen Bevat een goede inleiding elementaire metaalkunde i.v.m. bouten.
"Het bekijken waard"
Fastenal Technical reference guide Bevat een goede inleiding omtrent krachten in bouten en de verschillende materialen.
Handbook of Adhesives and Sealants Een zeer uitgebreid werk over de basisprincipes van lijmen en de verschillende soorten lijmen
Wikipedia Condensatiereactie Wat informatie over een chemisch process dat plaatsvindt bij de uitharding van bepaalde lijmen (Aerolite)
Corrosie begrijpen en voorkomen
Kaimann
Een beknopt artikel in het Nederlands dat de hoofdzaken omtrent corrosie uitlegt.
Inleiding tot Corrosie en Corrosiebestrijding
P.J. Gellings
Een uitgebreid werk over corrosie en de preventie ervan in het Nederlands.
Veel scheikunde, formules en grafieken, maar de beschrijvingen tussendoor zijn zeker interessant
Corrosionpedia Het grootste deel van dit document is voor ons niet interessant, maar de inleiding bevat een paar basisbegrippen omtrent corrosie.
Longitudinal stability Een video-serie over basis-earodynamica.  Goed uitgelegd en geeft een goed inzicht. Het is zeker niet noodzakelijk om álles te bekijken.
Video aero-elasticiteit Het eerste deel van de video geeft een goede uitleg over aero-elasticiteit en flutter.  De rest gaat over grote vliegtuigen.
Wing load calculation Kan interessant zijn om eens te bekijken, zeker niet nodig om het te studeren!