Certifying staff zweefvliegtuigen LVZC
Rubrieken:

Deze lijst is zeker niet volledig, iedereen die ander materiaal kent kan dat doorgeven aan info@lbs.be, het zal dan worden opgenomen in de lijst.

Cursusmateriaal / Documentatie

LVZC
Cursus technologie Cursus technologie voor de zweefvliegvergunning
Bevat algemene beschrijvingen, goede inleiding, volstaat niet voor de vereiste kennis certifying staff.
FAA

Aircraft handbooks & manuals (AMT) Het meest complete cursusmateriaal dat te vinden is.
Voor ons is het Aviation Maintenance Technician (AMT) van belang. Het bestaat uit 3 delen, zie hieronder
Vroeger waren de hoofdstukken afzonderlijk ter beschikking, nu zijn de hoofdstukken gebundeld in een aantal volumes.
AMT - General Elementaire algemene kennis. Lokale link naar een document met bookmarks.
AMT Airframe, Vol 1
AMT Airframe, Vol 2

top link
Een basiswerk met heel veel informatie. Lokale links naar een documenten met bookmarks.
Goed geschreven, to the point en mooi geïllustreerd.
MUST READ !!
AMT Powerplant, Vol 1
AMT Powerplant, Vol 2
Alle informatie over motoren, gesplitst in twee delen.
AC 43.13-1B
top link
Amerikaanse Accepted Methods, Techniques and Practices.
Bevat normen en richtlijnen die ook door verschillende Europese constructeurs worden overgenomen.
Zeer uitgebreid en gedetailleerd naslagwerk.
KNVVL
Zweefvliegtuig technicus Naar deze cursus wordt verwezen in hoofdstuk 7 van het organisatiehandboek van de KBAC, en maakt daarmee deel uit van het basispakket.
Deze cursus gaat op veel punten te ver, op andere punten is hij onvolledig.
Vergunning - constructie Cursus constructie, voor de zweefvliegvergunning
Bevat een goede voorstellng van krachten op vliegtuigen en in het materiaal
Vergunning - instrumenten Cursus instrumenten, voor de zweefvliegvergunning
Behandelt de werking van de instrumenten.  Dit is voor een certifying staff niet de grootste prioriteit.
BGA
Standard repairs to gliders Zeker door te nemen, maar nogal beperkt
Procedures following incidents
top link
Beschrijft de punten waarop je moet letten tijdens de inspectie van een zweefvliegtuig na een incident.
Boeken
Kleine Fiberglas-Flickfibel
top link
Een standaardwerk wat betreft reparaties aan composiet onderdelen, geschreven door Ursula Hänle.  Niet meer gratis te downloaden, maar te verkrijgen aan een zeer redelijke prijs.
Een must-have
Werkstattpraxis für den Bau von Gleit- und Segelflugzeugen
top link
Een oud basiswerk dat verscheidene malen geactualiseerd werd. De nieuwe, herwerkte versies zijn niet gratis te downloaden van het internet.
Er bestaat ondertussen ook een Engelse vertaling
Grundlagen der Luftfahrzeugtechnik in Theorie und Praxis Een erg uitgebreid handboek omtrent vliegtuigbouw en herstellingen, uitgegeven door Verlag TÜV Rheinland GmbH. De verschillende delen kunnen afzonderlijk besteld worden via verschillende websites, bv. Siebert


Wetgeving

KBAC
Organisatiehandboek onderhoud De laatste versie van het organisatiehandboek onderhoud zweefvliegtuigen binnen de KBAC, van kracht vanaf 16 januari 2019.
Wetgeving Een overzicht van alle bestaande wetgeving en de hoofdpunten.
EASA
EASA Home-pagina van het Europese luchtvaartagentschap
Easy access rules for continuing airworthiness Verordening 1321/2014 inclusief alle amendementen, AMC's en GM
Opinion No 05-2016 / Part ML Voorstel voor een aanpassing aan 1321/2014 ter vereenvoudiging van de wetgeving van Part M voor sporttoestellen.
Verordening 2018-1142 Dit document bevat onder andere de "Part 66 Light". De inwerkingtreding begint met een overgangs-periode vanaf 1/10/2019 en wordt definitief van kracht op 1/10/2020.
Modules leerstof Part 66L De modules leerstof en de onderdelen ervan, zoals beschreven in het huidige voorstel Part 66 "Light"
Kennisniveaus Definitie van de kennisniveaus vereist voor de verschillende onderdelen van de modules leerstof
Easy access Part 21 Document Part 21 inclusief alle amendementen, AMC's en GM
Easy access CS-22 Document Part 21 inclusief alle amendementen, AMC's en GM. Dit document bevat de certificatie-specificaties voor (motor-)zweefvliegtuigen.
CS-STAN Standard changes & standard repairs, issue 2.
AMC to CS-STAN AMC to CS STAN (Annex II to EDD 2015-016-R).
Annex I Aircraft Lijst met Annex I vliegtuigen (de vroegere Annex II).  Deze lijst dateert van 2007 en is dus verouderd, maar EASA publiceert niet langer een nieuwe lijst.
DGLV
DGLV Home pagina van het Belgische directoraat Generaal Luchtvaart
Contacten TDL Circulaire met contactpersonen in de Technische Directie van het DGLV
Hieronder zijn enkele AD's / circulaires / mededelingen opgenomen.
De lijst is echter niet volledig, en is niet gegarandeerd up-to-date!
TN89-01 r3-1 AD van het DGLV in verband met soepele leidingen voor vloeistoffen
Circulaires Een directe link naar de circulaires op de website van het DGLV.
Circulaire Equip 02 Circulaire van het DGLV in verband met de recepiënten onder druk.
Circulaire Equip 04 Circulaire van het DGLV in verband met de ijking van hoogtemeters, transponders.
Circulaire Airw 04 Circulaire van het DGLV in verband met het gebruik van autobrandstof
Circulaire Airw 08 Circulaire van het DGLV in verband met de levensduur van zuigermotoren
Circulaire Airw 13 Circulaire van het DGLV in verband met propellers
Circulaire Airw 14 Circulaire van het DGLV in verband met de ijking van meetinstrumenten
Mededelingen Lijst met mededelingen van het DGLV.
Mededeling 5
Weging
Een mededeling in verband met de weging en het weegrapport.
FAA Link naar de regulations sectie van de Amerikaanse FAA.
In sommige gevallen verwijst de EASA naar procedures toegelaten door de FAA.

Technische normen en documentatie

CS-STAN Standard changes & standard repairs, AMC to CS STAN (Annex II to EDD 2015-016-R).
Bevat bv. instructies voor het installeren van sportieve instrumenten.
EASA TCDS Een link naar de EASA databank van Type Certificate Data Sheets
EASA AD's Een link naar de EASA databank van Airworthiness directives
AC 43.13-1B
(lokale link)
Amerikaanse Accepted Methods, Techniques and Practices.
EASA en veel constructeurs verwijzen naar dit document

Buitenlandse NAA's (National Aviation Authorities)

LBA Luftfaht BundesAmbt (Duitsland)
DGAC Frankrijk

Constructeurs

Schempp-Hirth

Vraagt login, registratie gratis

Alexander Schleicher
DG Flugzeugbau
Bevat veel interessante informatie, niet enkel over DG toestellen.
LTB Streifeneder De Type Certificate Holder voor Glasflügel toestellen
LTB Lindner De Type Certificate Holder voor Grob toestellen