Certifying staff LVZC
Opleiding CS / ARS
Map: Opleiding_ARS

home Naar bovenste map       dir Vorige map

Naam Datum Grootte
file01_MF303-01_Aanvraagformulier_ARS.doc13/11/2019200.704
Dit formulier moet ten laatste bij de inschrijving voor het theoretisch examen volledig ingevuld aan de CAMO bezorgd worden. Een handtekening van een clubverantwoordelijke is noodzakelijk.
file02_wetgeving_structuur.ppsx13/11/20192.246.372
Geeft een algemeen overzicht van de wetgevende instanties en de belangrijkste documenten
file03_Part_M_OHB.ppsx13/11/20191.332.652
Een introductie tot Part-M en het organisatiehandboek van de CAMO+
file04_wetgeving.pdf13/11/2019966.921
Een overzicht van de hele wergeving. De presentaties hierboven dekken de eerste hoofdstukken. Gebruik dit werk vanaf pagina 17 als begeleiding bij het studeren van Part-M
file05_Easy_Access_Continuing_Airworthiness.lnk13/11/2019
Een link naar het EASA document. Studeer Part M, sectie A. Download het document en gebruik een reader die toelaat om te werken met bookmarks, dat vergemakkelijkt het bladeren doorheen het document.
file06_Consolidated_rules_for_continuing_airworthiness.lnk13/11/2019
Doc 1321/2014 + alle amendementen, maar zonder AMC's en GM. Inclusief Part ML.
file07_MOHB-08.pdf13/11/2019756.964
Het organisatiehandboek (CAME) van de CAMO+, versie 8.
file08_Luchtwaardigheid.ppsx13/11/2019962.722
Een algemeen overzicht over de luchtwaardigheid, ruimer dan de regels zelf van Part-M. Strikt genomen niet te kennen voor het theoretisch examen, maar zeker door te nemen tijdens de stage.
file09_Refresher_2018.lnk13/11/2019
Presentaties gegeven tijdens de refresher van 6/10/2018. Geen stof voor het theoretisch examen, maar zeker door te nemen tijdens de stage
file10_Refresher_2019.lnk13/11/2019
Presentaties gegeven tijdens de refresher van 19/10/2019.
file12_COA_Form_25.pdf13/11/201960.151
Voorbeeld van een Certificate of Airworthines
file13_MF402-02_AR_Rapport.pdf13/11/2019237.806
Het rapport van een review zoals gebruikt in de CAMO+
file14_ARC_Form_15b.pdf13/11/2019462.921
Voorbeeld van een Airworthines Review Certificate
file15_MF404-02_Controlelijst.docx13/11/201937.826
De controlelijst zoals gebruikt in de CAMO+